Потърсете в сайта

Данка Зидарова -Люртова

Дата на публикуване: 12.08.2019 12:01

 

 

Данка Зидарова - Люртова

 

Заместник-кмет на Община Карлово 

 

 

Дата на раждане:

24.08.1981 г.

Образование:

Международни икономически отношения – ВСУ „Черноризец Храбър”

Професионална кариера:

 

от 2001 – 2012 г.

Управител на фирма

от 2012 – 2013 г.

Общински съветник

от 01.08.2013 г.

Заместник-кмет на Община Карлово