Потърсете в сайта

Диана Иванова Бошева

Дата на публикуване: 28.04.2015 08:27
Образование: ·         "Счетоводство и контрол" – СА „Д. А. Ценев” – Свищов - бакалавър
·         "Данъчен контрол" – СА „Д. А. Ценев” – След дипломна квалификация
·         "Счетоводство и одит на банките" – СА „Д. А. Ценев” – Свищов - магистър
·         Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор - Министерство на финансите
Професионална кариера:  
от 10.2003 г. до 04.2004 г. Финансов консултант
от 04.2004 г. – до 09.2006 г. ·         Главен специалист "Счетоводител"
Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово.
от 10.2007 г. до 11.2011 ·         Вътрешен одитор
Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово.
от 12.2012 г. до момента ·         Ръководител  звено "Вътрешен одит" Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово.