Потърсете в сайта

Слави Петров Джалъзов.

Дата на публикуване: 18.03.2016 13:49
dzalazov

Дата на раждане:


16. 03. 1975
Образование:

Магистър – Стопански и финансов контрол - СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов
Професионална кариера:01.05.2000 – 25.07.2004

СД Коско
Търговски представител
26.07.2004 – 01.08.2006

Office 1 Superstore
Търговски представител
28. 08. 2006 - 11.03.2016 г.

Банка ДСК ЕАД клон Карлово
Кредитен инспектор, ИД Мениджър клон Карлово