Община Карлово

Официален сайт

В Община Карлово има 8 детски градини и 12 филиала към тях.
1.ОДЗ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №1 – гр. Карлово

 • Филиал с. Климент
 • филиал с. Богдан

2.ЦДГ“СЛЪНЦЕ“ №4 – гр. Карлово

 • Филиал кв. Сушица

3.ЦДГ“ГИНА КУНЧЕВА“ №6 – гр. Карлово

 • Филиал с. Каравелово

4.ЦДГ“ПЪРВИ ЮНИ“ №7 – гр. Карлово

 • Филиал с. Дъбене
 • Филиал с. Войнягово

5.ОДЗ“ЗОРНИЦА“ №8 – гр. Карлово
6.ОДЗ“РАДОСТ“ – гр. Калофер

 • Филиал с. Васил левски

7.ЦДГ “ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ“ – гр. Баня

 • Филиал с. Соколица
 • Филиал с. Ведраре

8.ЦДГ“АНА КОЗИНАРОВА“ – гр. Клисура

 • Филиал с. Розино
 • Филиал с. Христо даново
 • Филиал с. Кърнаре

Една държавна детска градина:
ДЦДГ“СВЕТЛИНА“/държавна градина/ - гр. Карлово


БЮДЖЕТ 2014 ПО ДЕТСКИ ГРАДИНИ

1  ОДЗ "АНА КОЗИНАРОВА" - КЛИСУРА- Бюджет

2  ОДЗ "РАДОСТ" - КАЛОФЕР- Бюджет

3  ЦДГ "СВЕТЛИНА" - КАРЛОВО- Бюджет

4  ЦДГ №4"СЛЪНЦЕ" - КАРЛОВО -Бюджет

5  ОДЗ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- КАРЛОВО- Бюджет

6  ЦДГ №6 "ГИНА КУНЧЕВА" - КАРЛОВО- Бюджет

7  ЦДГ №7 "ПЪРВИ ЮНИ" - КАРЛОВО - Бюджет

8  ОДЗ № 8 "ЗОРНИЦА" - КАРЛОВО - Бюджет

9  ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов" БАНЯ - Бюджет


 СБОРНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2014 ПО ДЕТСКИ ГРАДИНИ

1  ОДЗ "АНА КОЗИНАРОВА" - КЛИСУРА- 1 тр., 2 тр. , 3 тр., 4 тр.

2  ОДЗ "РАДОСТ" - КАЛОФЕР- 1 тр., 2 тр., 3 тр., 4 тр.

3  ЦДГ "СВЕТЛИНА" - КАРЛОВО- 1 тр., 2 тр. , 3 тр., 4 тр.

4  ЦДГ №4"СЛЪНЦЕ" - КАРЛОВО -  1 тр., 2 тр. , 3 тр., 4тр.

5  ОДЗ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- КАРЛОВО- 1 тр., 2 тр. , 3 тр., 4 тр.

6  ЦДГ №6 "ГИНА КУНЧЕВА" - КАРЛОВО- 1 тр., 2 тр. , 3 тр., 4тр.

7  ЦДГ №7 "ПЪРВИ ЮНИ" - КАРЛОВО- 1 тр., 2 тр. , 3 тр., 4 тр.

8  ОДЗ № 8 "ЗОРНИЦА" - КАРЛОВО  - 1 тр., 2 тр. , 3 тр., 4 тр.

9  ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов" БАНЯ    - 1 тр., 2 тр. , 3 тр., 4 тр.


ГФО НА НАСТОЯТЕЛСТВА КЪМ ЦДГ И ОДЗ 2014 Г.

1  ОДЗ "АНА КОЗИНАРОВА" - КЛИСУРА

2  ОДЗ "РАДОСТ" - КАЛОФЕР

3  ЦДГ "СВЕТЛИНА" - КАРЛОВО

4 ЦДГ №4"СЛЪНЦЕ" - КАРЛОВО

5  ОДЗ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- КАРЛОВО

6 ЦДГ №6 "ГИНА КУНЧЕВА" - КАРЛОВО

7 ЦДГ №7 "ПЪРВИ ЮНИ" - КАРЛОВО

8 ОДЗ № 8 "ЗОРНИЦА" - КАРЛОВО

9  ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов" БАНЯ

Всички предоставени отчети до момента ТУК Изберете си подходяща кодова таблица > Encoding > Cyrilic (Windows-1251)