Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Проекти на наредби

Приемане на Наредба за изменние и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в зоните, определени за платеноо и безплатно паркиране на територията на Община Карлово
21.06.2019
Докладна записка Приемане на Наредба за изменние и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в зоните, определени за платеноо и безплатно паркиране на територията на Община КарловоМотиви Приемане на Наредба за изменние и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в зоните, определени за платеноо и безплатно паркиране на територията на Община Карлово

Изменение и допълнение на Наредбата за пъддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово
19.06.2019
Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за пъддържане и опазване на обществения ред на територията на община КарловоМотиви - Изменение и допълнение на Наредбата за пъддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на община Карлово за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности
28.05.2019
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на община Карлово за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организиране на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Карлово
13.05.2019
Докладна записка и мотиви за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организиране на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Карлово

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на животни и пчелни семейства на територията на община Карлово
22.03.2019
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на животни и пчелни семейства на територията на община Карлово.Мотиви Приемане на Наредба за изменение и допълнение наНаредба за отглеждане на животни и пчелни семейства  на територията на община Карлово.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища
25.02.2019
Докладна записка - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилищаМотиви - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища