Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Проекти на наредби

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община Карлово
20.12.2019
Докладна записка: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община КарловоМотиви: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община КарловоЧастична оценка на въздействието

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Карлово.
18.11.2019
Докладна записка отностно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Карлово. Мотиви и отностно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Карлово.

Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
12.11.2019
Докладна и мотиви за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПроект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Приемане на Наредба за изменние и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в зоните, определени за платеноо и безплатно паркиране на територията на Община Карлово
21.06.2019
Докладна записка Приемане на Наредба за изменние и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в зоните, определени за платеноо и безплатно паркиране на територията на Община КарловоМотиви Приемане на Наредба за изменние и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в зоните, определени за платеноо и безплатно паркиране на територията на Община Карлово

Изменение и допълнение на Наредбата за пъддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово
19.06.2019
Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за пъддържане и опазване на обществения ред на територията на община КарловоМотиви - Изменение и допълнение на Наредбата за пъддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на община Карлово за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности
28.05.2019
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на община Карлово за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности

8:15-12:15/ 13:00-17:00