Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Проекти на наредби

Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Карлово.
12.02.2020
Докладна записка относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Карлово.Мотиви относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Карлово.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Карлово
24.01.2020
Докладна запискаМотиви - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община КарловоЧастична оценка на въздействието

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово
21.01.2020
Докладна записка - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община КарловоМотиви по чл. 28, ал.2 от Закона за нармативните актове към проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община КарловоЧастична оценка на въздействието

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община Карлово
20.12.2019
Докладна записка: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община КарловоМотиви: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община КарловоЧастична оценка на въздействието

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Карлово.
18.11.2019
Докладна записка отностно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Карлово. Мотиви и отностно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Карлово.

Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
12.11.2019
Докладна и мотиви за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПроект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

8:15-12:15/ 13:00-17:00