Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Проекти на наредби

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
11.06.2018
Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово (2018-2020)
11.05.2018
Докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегияза подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово (2018-2020)Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово