Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Проекти на наредби

Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища на Община Карлово
15.01.2019
 Докладна записка относно Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища на Община КарловоМотиви относно - Протест от Окръжна прокуратура - гр. Пловдив срещу Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища на Община КарловоПротест от Окръжна прокуратура - гр. Пловдив срещу Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища на Община Карлово

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Карлово
04.12.2018
Докладна записка относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община КарловоМотиви по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове към проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местни данъци в община Карлово

Одобряване на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. в Община Карлово
03.12.2018
    Докладна записка ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците  и определяне размера на  таксата за  битови отпадъци за 2019 г.  в Община Карлово. План - сметка за поддържане на чистотата на територията на община Карлово за 2019 год. План - сметка за поддържане на чистотата по населени маста за 2019 год.

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
11.06.2018
Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово (2018-2020)
11.05.2018
Докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегияза подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово (2018-2020)Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово