Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Решения ОС

Решения от 20.12 .2018 г., протокол № 51
28.12.2018
Решения от 20.12 .2018 г., протокол № 51

Решения от 29.11 .2018 г., протокол № 50
05.12.2018
Решения от 29.11 .2018 г., протокол № 50

Решение № 1197, взето с протокол № 49
20.11.2018
Решение № 1197, взето с протокол № 49

Решения от 08.11.2018 г., протокол № 48
12.11.2018
Решения от 08.11.2018 г., протокол № 48

Решения от 25.10.2018 г, взети с протокол № 47
01.11.2018
Решения от 25.10.2018 г, протокол № 47

Решения № 1125; 1126; 1127; 1128; 1129, взети с протокол № 46 на 04.10.2018 г.
09.10.2018
Решения № 1125; 1126; 1127; 1128; 1129, взети с протокол № 46 на 04.10.2018 г.