Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Решения ОС

Решения взети с протокол № 10 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 30.03.2020 година
02.04.2020
Решения взети с протокол № 10 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 30.03.2020 година

Решения взети с протокол № 9 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 27.02.2020 година
05.03.2020
Решения взети с протокол № 9 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 27.02.2020 година

Решения взети с протокол № 8 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 13.02.2020 година
20.02.2020
Решения взети с протокол № 8 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 13.02.2020 година

Решения взети с протокол № 7 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 30.01.2020 година
03.02.2020
Решения взети с протокол № 7 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 30.01.2020 година.

Решения взети с протокол № 6 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 16.01.2020 година
20.01.2020
Решения взети с протокол № 6 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 16.01.2020 година

Решения взети с протокол № 5 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 19.12.2019 година
27.12.2019
Решения взети с протокол № 5 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 19.12.2019 година

8:15-12:15/ 13:00-17:00