Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Решения ОС

Решения, взети с протокол № 2 на 14.11.2019 год.
19.11.2019
Решения, взети с протокол № 2 на 14.11.2019 год.

Решения, взети с протокол № 1 на 08.11.2019 год
19.11.2019
Решения, взети с протокол № 1 на 08.11.2019 год

Решения от 14.10.2019 г., взети с протокол № 63
18.10.2019
Решения от 14.10.2019 г., взети с протокол № 63

Решения, взети с протокол № 62 на 26.09.2019 год.
03.10.2019
Решения, взети с протокол № 62 на 26.09.2019 год.

Решения, взети с протокол № 61 на 29.08.2019 год.
03.09.2019
Решения, взети с протокол № 61 на 29.08.2019 год.

Решения, взети с протокол № 60 на 25.07.2019 год.
30.07.2019
Решения, взети с протокол № 60 на 25.07.2019 год.