Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Решения ОС

Решения взети с протокол № 5 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 19.12.2019 година
27.12.2019
Решения взети с протокол № 5 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 19.12.2019 година

Решения взети с протокол № 4 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 10.12.2019 година
13.12.2019
Решения взети с протокол № 4 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 10.12.2019 година

Решения взети с протокол № 3 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 28.11.2019 година
06.12.2019
Решения взети с протокол № 3 от заседание на общински съвет Карлово, проведено на 28.11.2019 година

Решения, взети с протокол № 2 на 14.11.2019 год.
19.11.2019
Решения, взети с протокол № 2 на 14.11.2019 год.

Решения, взети с протокол № 1 на 08.11.2019 год
19.11.2019
Решения, взети с протокол № 1 на 08.11.2019 год

Решения от 14.10.2019 г., взети с протокол № 63
18.10.2019
Решения от 14.10.2019 г., взети с протокол № 63

8:15-12:15/ 13:00-17:00