Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Решения ОС

Решения на Общински съвет Карлово, взети с протокол № 59 на 27.06.2019 год.
04.07.2019
Решения на Общински съвет Карлово, взети с протокол № 59 на 27.06.2019 год.

Решения , взети с протокол № 58 на 30.05.2019 г.
06.06.2019
Решения , взети с протокол № 58 на 30.05.2019 г.

Решения от сесия проведена на 24.04.2019 г., протокол 57
02.05.2019
Решения от сесия проведена на 24.04.2019 г., протокол 57

Решения от № 1383 до № 1386, взети с протокол № 56 на 11.04.2019 г.
17.04.2019
Решения от № 1383 до № 1386, взети с протокол № 56 на 11.04.2019 г.

Решения от 28.03.2019 г.
05.04.2019
Решения от 28.03.2019 г.

Решения на общински съвет Карлово от 28.02.2019 г, протокол 54.
06.03.2019
Решения на общински съвет Карлово от 28.02.2019 г, протокол 54.