Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Решения ОС

Решения, взети с протокол № 61 на 29.08.2019 год.
03.09.2019
Решения, взети с протокол № 61 на 29.08.2019 год.

Решения, взети с протокол № 60 на 25.07.2019 год.
30.07.2019
Решения, взети с протокол № 60 на 25.07.2019 год. 

Решения на Общински съвет Карлово, взети с протокол № 59 на 27.06.2019 год.
04.07.2019
Решения на Общински съвет Карлово, взети с протокол № 59 на 27.06.2019 год.

Решения , взети с протокол № 58 на 30.05.2019 г.
06.06.2019
Решения , взети с протокол № 58 на 30.05.2019 г.

Решения от сесия проведена на 24.04.2019 г., протокол 57
02.05.2019
Решения от сесия проведена на 24.04.2019 г., протокол 57

Решения от № 1383 до № 1386, взети с протокол № 56 на 11.04.2019 г.
17.04.2019
Решения от № 1383 до № 1386, взети с протокол № 56 на 11.04.2019 г.