Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Предстояща сесия

О Б Щ И Н С К И       С Ъ В Е Т      -     К А Р Л О В О
П   О   К   А    Н    А
На основание чл.25, т.1 и т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам общинските съветници на 25.05.2015 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в зала „Васил Караиванов” за провеждане на редовно заседание на Общински съвет КарловоДневния ред за следващата редовна сесия на Общинския съвет , която ще се проведе в
зала Васил Караиванов,в сградата на Община Карлово , може да свалите  ОТТУК.


 


Предстоящи събития
Времето в Карлово