Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Детски градини

В Община Карлово има 8 детски градини и 12 филиала към тях.

 1. ДГ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. Карлово
 • Филиал с. Климент
 • Филиал с. Богдан
 1. ДГ “СЛЪНЦЕ“ – гр. Карлово
 • Филиал кв. Сушица
 1. ДГ “ГИНА КУНЧЕВА“ – гр. Карлово
 • Филиал с. Каравелово
 1. ДГ “ПЪРВИ ЮНИ“ – гр. Карлово
 • Филиал с. Дъбене
 • Филиал с. Войнягово
 1. ДГ “ЗОРНИЦА“ – гр. Карлово

 2. ДГ “РАДОСТ“ – гр. Калофер
 • Филиал с. Васил Левски
 1. ДГ “ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ“ – гр. Баня
 • Филиал с. Соколица
 • Филиал с. Ведраре
 1. ДГ “АНА КОЗИНАРОВА“ – гр. Клисура
 • Филиал с. Розино
 • Филиал с. Христо Даново
 • Филиал с. Кърнаре

Една държавна детска градина:
ДДГ “СВЕТЛИНА“ /държавна градина/ - гр. Карлово

 

Детски ясли Карлово:

ОДЯ „АНА КУЗМАНОВА“ – гр. Карлово