Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Избори за общински съветници и кметове

Провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия в Община Карлово за произвеждане на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Дата на публикуване: 12.08.2019


Провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии в Община Карлово за Изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Дата на публикуване: 29.08.2019 


Предложение за състав на СИК за Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. - Образец

Дата на публикуване: 29.08.2019 Образуване на избирателни секции в Община Карлово за провеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

                                                 Приложение №1 към заповед № РД-912/29.08.2019г.

Дата на публикуване: 29.08.2019Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Община Карлово за провеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Дата на публикуване: 29.08.2019


Избирателен списък част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) 

Дата на публикуване: 11.09.2019


Списък на кметствата на територията на община Карлово, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019г.

Дата на публикуване: 19.09.2019


Определяне на места за поставяне на агитационни материали в Община Карлово за провеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Дата на публикуване: 20.09.2019


Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Дата на публикуване: 25.09.2019


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Дата на публикуване: 25.09.2019


Обучение на Секционните избирателни комисии в Община Карлово за произвеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Дата на публикуване: 10.10.2019


Определяне на секции на територията на община Карлово за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждане на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Дата на публикуване: 11.10.2019


Образуване на Подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Карлово за гласуване на избирателите при произвеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Дата на публикуване: 12.10.2019


Списък на заличените лица  от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Дата на публикуване: 16.10.2019


Забрана за продажба на алкохол в изборния  ден

Дата на публикуване: 21.10.2019


Определяне на помещения за работа на Подвижни секционни избирателни комисии, образувани на територията на община Карлово за гласуване на избирателите при произвеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Дата на публикуване: 23.10.2019


Списък на заличените лица от избирателните списъци в Изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

Дата на публикуване: 29.10.2019