Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии в Община Карлово за Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

* Публикувано на 01.04.2019 в 16:27 часа


Заповед № РД-326/01.04.2019 ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции в Община Карлово за провеждането на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Приложение №1 към заповед № РД-326/01.04.2019 г.

* Публикувано на 05.04.2019 в 11:12 часа


Заповед № РД-335/02.04.2019г. ОТНОСНО: Определяне на местата за обяваване на избирателните списъци в Община Карлово за провеждане на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

* Публикувано на 05.04.2019 в 11:10 часа


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

* Публикувано на 11.04.2019 в 15:46 часа


РЕШЕНИЕ № 139-ЕП
София, 10.04.2019
ОТНОСНО: Методически указания за прилагане на чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 92 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс при назначаване на съставите на СИК на територията на района и на териториите на общините в него в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. (без съставите на ПСИК), и за разпределение на местата в ръководството на СИК

 

*Публикувано на 11.04.2019 в 15:48 часа


 РЕШЕНИЕ
№ 34-ЕП
Пловдив Област, 14.04.2019
ОТНОСНО: Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Седемнадесети район – Пловдивски, Община Карлово при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

*Публикувано на 15.04.2019 в 09:21 часа


Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

*Публикувано на 16.04.2019 в 10:00 часа


Заповед РД-390/17.04.2019 Относно:
Определяна на места за поставяне на агитационни материали в Община Карлово за провеждането на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

*Публикувано на 24.04.2019 в 11:20 часа


Секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. на територията на община Карлово

1 171300001 КАРЛОВО  СУ Христо Проданов ул.Ген.Скобелев №8
2 171300004 КАРЛОВО  СУ Христо Проданов ул.Ген.Скобелев №8
3 171300007 КАРЛОВО  ПГ Братя Евл. и Хр. Георгиеви,ул.Т.Каблешков № 1
4 171300010 КАРЛОВО  Народно читалище Васил Левски, камерна зала
5 171300013 КАРЛОВО  Сграда на бившето НУ д-р Иван Богоров
6 171300016 КАРЛОВО  ОУ Райно Попович, бул.Освобождение
7 171300019 КАРЛОВО  ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул.Яне Сандански № 1
8 171300022 КАРЛОВО  СУ Васил Левски ул.Стремски полк № 6
9 171300025 КАРЛОВО  СУ Васил Левски ул.Стремски полк № 6
10 171300028 КАРЛОВО  Клуб в 14 ж.п.секцияул.Теофан Райнов № 4
11 171300031 кв.Сушица-кметството ул.Стара планина № 3
12 171300034 С.ВЕДРАРЕ   Зала в кметството, етаж 2, ул.1-ва № 6
13 171300037  ГР.БАНЯ  Младежки дом ул.Роза № 2
14 171300043 С.ГОРНИ ДОМЛЯН  Пенсионерски клуб Васил Левски ул."Девети септември" №27
15 171300046  С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ  Пенсионерския клуб, ул. 1-ва А № 35
16 171300049  ГР.КАЛОФЕР   Читалище Христо Ботев, пл.Христо Ботев
17 171300054  С.КАРАВЕЛОВО   Ритуална зала ул.Георги Димитров №53
18 171300057 С.КЛИМЕНТ   Читалището, ул. 21-ва № 10
19 171300059 С.ВОЙНЯГОВО   Пенсионерски клуб, ул.Георги Бенковски № 11
20 171300064  С.КЪРНАРЕ  Търговски дом/разширение на ресторанта/, ул.1-ва №22а
21 171300067 С.ХРИСТО ДАНОВО  Клуб, ул.1-ва № 16
22 171300070 С.РОЗИНО   ОУ Христо Г. Данов, ул.Христо Ботев № 55
23 171300073 С.РОЗИНО   ОУ Христо Г. Данов, ул.Христо Ботев № 55
*Публикувано на 02.05.2019 в 15:20 часа

Относно: обучение на СИК на територията на  община Карлово във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Уведомяваме Ви, че обучението на секционните избирателни комисии ще  се проведе на 20.05.2019г. от 17.30 часа в залата на НЧ "Васил Левски 1861г.".

*Публикувано на 09.05.2019 в 14:35 часа

 
*Публикувано на 14.05.2019 в 15:35 часа

                                     
*Публикувано на 14.05.2019 в 16:35 часа


* Публикувано на 20.05.2019 в 16:27 часа