Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Декларации от ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
вх. № Име, презиме, фамилия Длъжност Дата Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 Донка Иванова Старши специалист 01.05.2018  Тук  
2 Мария Топчийска Старши специалист 01.06.2018  Тук  
3 Мария Филипова Главен специалист 04.10.2018 Тук  
4 Цветина Захарлиева Главен специалист 04.10.2018 Тук  
5 Райна Минчева Старши специалист 08.10.2018 Тук  
6 Ренета Филипова Главен специалист 15.10.2018 Тук  


Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
вх. № Име, презиме, фамилия на служителя Дата Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 Веселка Сотирова 22.5.2018 Директор на дирекция Тук  
2 Йордан Халаджов 22.5.2018 Началник на отдел Тук  
3 Донка Нанева 22.5.2018 Директор на детска градина Тук  
4 Христина Перчева 25.5.2018 Директор на детска градина Тук  
5 Михаил Фурнаджиев 28.5.2018 Главен специалист Тук  
6 Николай Попов 28.5.2018 Старши специалист Тук  
7 Даниела Иглева 28.5.2018 Началник на сектор  Тук  
8 Ганка Дечева 28.5.2018 Главен ксперт  Тук  
9 Петя Стефанова 28.5.2018 Главен специалист Тук  
10 Анелия Саботинова 28.5.2018 Старши счетоводител Тук  
11 Николай Колев 29.5.2018 Старши експерт Тук  
12 Мария Бичева 29.5.2018 Главен специалист Тук  
13 Ивелина Арабаджиева 29.5.2018 Старши специалист Тук  
14 Петя Найденова 29.5.2018 Директор на дирекция Тук  
15 Димитър Манчев 30.5.2018 Главен експерт Тук  
16 Петя Христова 30.5.2018 Старши специалист Тук  
17 Весела Сотирова 30.5.2018 Директор звено "Инспекторат" Тук  
18 Диана Бошева 30.5.2018 Ръководител звено "Вътрешен одит" Тук  
19 Мариана Грамова 30.5.2018 Старши вътрешен одитор Тук  
20 Таня Маринова 30.5.2018 Старши вътрешен одитор Тук  
21 Александър Маринов 30.5.2018 Главен експерт Тук  
22 Пепа Бончева 30.5.2018 Главен специалист Тук  
23 Матьо Писачев 30.5.2018 Началник на отдел Тук  
24 Тодор Обрейков 30.5.2018 Младши експерт Тук  
25 Заличена        
26 Ася Иванова 30.5.2018 Главен експерт Тук  
27 Галина Костадинова 30.5.2018 Старши специалист Тук  
28 Надка Христова 31.5.2018 Старши специалист Тук  
29 Мима  Петкова 31.5.2018 Старши специалист Тук  
30 Катя Алексиева - Стойнова 31.5.2018 Старши специалист Тук  
31 Ганка Ковачева 31.5.2018 Старши специалист Тук  
32 Стефка Князова 31.5.2018 Старши специалист Тук  
33 Иван Трифонов 31.5.2018 Старши специалист Тук  
34 Тихомир Стайков 31.5.2018 Старши специалист Тук  
35 Ваня Панева -Нанева 31.5.2018 Старши специалист Тук  
36 Евгения Христова 31.5.2018 Финансов контрольор Тук  
37 Ваня Христова 31.5.2018 Директор на детска градина Тук  
38 Павел Павлов 31.5.2018 Старши специалист Тук  
39 Донка Донкова 31.5.2018 Старши специалист Тук  
40 Таня Начева 31.5.2018 Старши специалист Тук  
41 Ваня Стоянова 31.5.2018 Старши специалист Тук  
42 Мария Николова 31.5.2018 Главен специалист Тук  
43 Благовеста Миткова 31.5.2018 Главен специалист Тук  
44 Маргарита Милева 1.6.2018 Главен специалист Тук  
45 Заличен        
46 Елена Ненова 1.6.2018 Главен специалист Тук  
47 Мими Дапкова 1.6.2018 Главен специалист Тук  
48 Инна Дапкова 1.6.2018 Главен специалист Тук  
49 Анна Моллова 1.6.2018 Главен специалист Тук  
50 Иванка Стоянова 1.6.2018 Главен специалист Тук  
51 Пепа Миткова 1.6.2018 Главен специалист Тук  
52 Вилиана Димитрова 1.6.2018 Главен специалист Тук  
53 Емил Андонов 1.6.2018 Старши специалист Тук  
54 Димитър Рашков 1.6.2018 Директор на Художествена галерия Тук  
55 Атанас Бангеев 1.6.2018 Старши специалист Тук  
56 Николай Дамянов 1.6.2018 Старши специалист Тук  
57 Милена Гаджева 1.6.2018 Старши юрисконсулт Тук  
58 Емилия Колева - Грамова 4.6.2018 Главен специалист Тук  
59 Заличена        
60 Гюлюш Панджикова 4.6.2018 Директор на детска градина Тук  
61 Дамянка Кръстева 4.6.2018 Старши специалист Тук  
62 Антон Нончев 4.6.2018 Главен експерт Тук  
63 Мария Михайлова 4.6.2018 Старши счетоводител Тук  
64 Мирослава Костова 4.6.2018 Главен специалист Тук  
65 Борислава Симеонова 4.6.2018 Главен специалист Тук  
66 Николина Тодорова 4.6.2018 Главен експерт Тук  
67 Галя Даулска  4.6.2018 Старши специалист Тук  
68 Теодора Чобанова 5.6.2018 Главен специалист Тук  
69 Велина Чанг - Мутавчийска 5.6.2018 Главен експерт Тук  
70 Иванка Балабанова 5.6.2018 Главен специалист Тук  
71 Венцислав Иванов 5.6.2018 Главен специалист Тук  
72 Невена Дамянова 5.6.2018 Старши специалист Тук  
73 Анна Цанкова 5.6.2018 Старши специалист Тук  
74 Ирина Христова 5.6.2018 Главен специалист Тук  
75 Анета Ченкова 5.6.2018 Главен специалист Тук  
76 Людмила Гюрова 5.6.2018 Началник на отдел Тук  
77 Лалка Тахчиева 5.6.2018 Главен специалист Тук  
78 Ива Вълчановска 5.6.2018 Главен експерт Тук  
79 Христина Йонева 5.6.2018 Главен специалист Тук  
80 Катя Мачева 5.6.2018 Главен експерт Тук  
81 Екатерина Маринова 5.6.2018 Главен експерт Тук  
82 Иван Бочев 6.6.2018 Главен специалист Тук  
83 Ивелина Димовска 6.6.2018 Началник на сектор  Тук  
84 Донна Иванова 6.6.2018 Главен специалист Тук  
85 Нели Минчева 6.6.2018 Главен експерт Тук  
86 Надка Каравасилева 6.6.2018 Главен специалист Тук  
87 Деляна Дамянова 6.6.2018 Сарши специалист Тук  
88 Росен Стоичкова 6.6.2018 Старши специалист Тук  
89 Тодорка Павлова 6.6.2018 Старши специалист Тук  
90 Пенка Зеленгорова 6.6.2018 Главен ескперт Тук  
91 Елена Петрова 6.6.2018 Главен специалист Тук  
92 Цвета Станева 6.6.2018 Старши специалист Тук  
93 Стефан Стефанов 6.6.2018 Секретар на община Тук  
94 Калина Шабанова 6.6.2018 Главен специалист Тук  
95 Макавей Маринов 6.6.2018 Главен специалист Тук  
96 Цветана Метаксинова 6.6.2018 Началник на сектор  Тук  
97 Гинка Лалова 6.6.2018 Старши специалист Тук  
98 Иванка Велкова 6.6.2018 Старши специалист Тук  
99 Мирослав Колев 6.6.2018 Директор на библиотека Тук  
100 Донка Тянчева 7.6.2018 Главен специалист Тук  
101 Атанас Кузманов 7.6.2018 Началник на отдел Тук  
102 Диана Семкова 7.6.2018 Главен експерт Тук  
103 Иванка Попова 7.6.2018 Старши юрисконсулт Тук  
104 Наталия Вълкова 7.6.2018 Главен специалист Тук  
105 Стоян Иванов 7.6.2018 Директор на музей Тук  
106 Стоянка Тодорова 7.6.2018 Старши счетоводител Тук  
107 Видка Петрова 7.6.2018 Старши счетоводител Тук  
108 Надка Димитрова 7.6.2018 Старши счетоводител Тук  
109 Янка Димитрова 7.6.2018 Старши счетоводител Тук  
110 Спаска Петкова 7.6.2018 Старши счетоводител Тук  
111 Хубена Русинова 7.6.2018 Старши счетоводител Тук  
112 Невена Ташева 7.6.2018 Главен експерт Тук  
113 Мария Кирова 7.6.2018 Главен специалист Тук  
114 Мария Урумова 7.6.2018 Кметски наместник Тук  
115 Христина Грошева 7.6.2018 Главен специалист Тук  
116 Слави Джалъзов 7.6.2018 Началник на отдел Тук  
117 Деспа Ненова 7.6.2018 Главен експерт Тук  
118 Адриана Дойкова 7.6.2018 Главен специалист Тук  
119 Анна Митева 7.6.2018 Главен специалист Тук  
120 Лалю Бичев 7.6.2018 Старши специалист Тук  
121 Анна Ганевска 7.6.2018 Старши специалист Тук  
122 Атанас Юнаков 7.6.2018 Управител Медицински център Тук  
123 Заличена        
124 Румяна Димова 8.6.2018 Главен специалист Тук  
125 Борис  Войняговски 8.6.2018 Главен специалист Тук  
126 Галя Мартинчева 8.6.2018 Началник на сектор  Тук  
127 Христо Бойков 8.6.2018 Специалист Тук  
128 Милена Ковачева 8.6.2018 Началник на отдел Тук  
129 Мима Карабалийска 8.6.2018 Старши експерт Тук  
130 Ангелина Колева 8.6.2018 Главен експерт Тук  
131 Красен Краев 8.6.2018 Началник на отдел Тук  
132 Нели Кобатова 8.6.2018 Старши експерт Тук  
133 Донка Иванова 8.6.2018 Старши специалист Тук  
134 Константин Коев 8.6.2018 Директор на ДПЛУИ - Баня Тук  
135 Заличена        
136 Мария Чолакова 8.6.2018 Главен специалист Тук  
137 Пенка Колева 8.6.2018 Управител на общински стол Тук  
138 Недялка Савова 8.6.2018 Директор на детска градина Тук  
139 Николина Иванова 8.6.2018 Директор ОДЯ - Карлово Тук  
140 Ваня Лилова 8.6.2018 Началник на сектор  Тук  
141 Павлена Станева 8.6.2018 Началник на отдел Тук  
142 Анна Вълева 8.6.2018 Главен експерт Тук  
143 Димитрия Лисичева 8.6.2018 Старши счетоводител Тук  
144 Недка Шуменска 8.6.2018 Главен специалист Тук  
145 Снежана Христова 8.6.2018 Главен специалист Тук  
146 Благовесна Ковачка 8.6.2018 Старши специалист Тук  
147 Деана Доралийска 8.6.2018 Главен експерт Тук  
148 Стела Воронова 8.6.2018 Начланик на сектор Тук  
149 Заличена        
150 Атанас Дочев 8.6.2018 Главен експерт Тук  
151 Мария Деянова 8.6.2018 Директор на музей Тук  
152 Нина Друнева 8.6.2018 Директор на детска градина Тук  
153 Мария Каменова 8.6.2018 Директор на детска градина Тук  
154 Иванка Митова 8.6.2018 Директор на детска градина Тук  
155 Мария Топчийска 11.6.2018 Старши специалист Тук  
156 Люба Малешкова 24.7.2018 Началник на отдел Тук  
157 Радостина Баталова 16.08.2018 Началник на сектор Тук