Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Декларации от ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
вх. № Име, презиме, фамилия Длъжност Дата Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 Донка Иванова Старши специалист 01.05.2018  Декларация  
2 Мария Топчийска Старши специалист 01.06.2018  Декларация  
3 Мария Филипова Главен специалист 04.10.2018 Декларация  
4 Цветина Захарлиева Главен специалист 04.10.2018 Декларация  
5 Райна Минчева Старши специалист 08.10.2018 Декларация  
6 Ренета Филипова Главен специалист 15.10.2018 Декларация  


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество
на Община Карлово
вх. № Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име и фамилия на служителя Дата Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Веселка Сотирова 22.5.2018 Директор на дирекция Декларация  
2 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Йордан Халаджов 22.5.2018 Началник на отдел Декларация  
3 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донка Нанева 22.5.2018 Директор на детска градина Декларация  
4 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Перчева 25.5.2018 Директор на детска градина Декларация  
5 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Михаил Фурнаджиев 28.5.2018 Главен специалист Декларация  
6 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай Попов 28.5.2018 Старши специалист Декларация  
7 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Даниела Иглева 28.5.2018 Началник на сектор  Декларация  
8 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ганка Дечева 28.5.2018 Главен ксперт  Декларация  
9 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя Стефанова 28.5.2018 Главен специалист Декларацияк  
10 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анелия Саботинова 28.5.2018 Старши счетоводител Декларация  
11 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай Колев 29.5.2018 Старши експерт Декларация  
12 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Бичева 29.5.2018 Главен специалист Декларация  
13 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ивелина Арабаджиева 29.5.2018 Старши специалист Декларация  
14 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя Найденова 29.5.2018 Директор на дирекция Декларация  
15 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитър Манчев 30.5.2018 Главен експерт Декларация  
16 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя Христова 30.5.2018 Старши специалист Декларация  
17 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Весела Сотирова 30.5.2018 Директор звено "Инспекторат" Декларация  
18 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Диана Бошева 30.5.2018 Ръководител звено "Вътрешен одит" Декларация  
19 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мариана Грамова 30.5.2018 Старши вътрешен одитор Декларация  
20 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Таня Маринова 30.5.2018 Старши вътрешен одитор Декларация  
21 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Александър Маринов 30.5.2018 Главен експерт Декларация  
22 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пепа Бончева 30.5.2018 Главен специалист Декларация  
23 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Матьо Писачев 30.5.2018 Началник на отдел Декларация  
24 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тодор Обрейков 30.5.2018 Младши експерт Декларация  
25 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена        
26 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ася Иванова 30.5.2018 Главен експерт Декларация  
27 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галина Костадинова 30.5.2018 Старши специалист Декларация  
28 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надка Христова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
29 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мима  Петкова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
30 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Катя Алексиева - Стойнова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
31 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ганка Ковачева 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
32 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефка Князова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
33 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван Трифонов 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
34 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тихомир Стайков 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
35 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня Панева -Нанева 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
36 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Евгения Христова 31.5.2018 Финансов контрольор Декларация  
37 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня Христова 31.5.2018 Директор на детска градина Декларация  
38 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Павел Павлов 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
39 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донка Донкова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
40 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Таня Начева 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
41 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня Стоянова 31.5.2018 Старши специалист Декларация  
42 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Николова 31.5.2018 Главен специалист Декларация  
43 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Благовеста Миткова 31.5.2018 Главен специалист Декларация  
44 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Маргарита Милева 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
45 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличен        
46 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Елена Ненова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
47 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мими Дапкова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
48 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Инна Дапкова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
49 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Моллова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
50 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Стоянова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
51 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пепа Миткова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
52 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Вилиана Димитрова 1.6.2018 Главен специалист Декларация  
53 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Емил Андонов 1.6.2018 Старши специалист Декларация  
54 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитър Рашков 1.6.2018 Директор на Художествена галерия Декларация  
55 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Бангеев 1.6.2018 Старши специалист Декларация  
56 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай Дамянов 1.6.2018 Старши специалист Декларация  
57 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Милена Гаджева 1.6.2018 Старши юрисконсулт Декларация  
58 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Емилия Колева - Грамова 4.6.2018 Главен специалист Декларация  
59 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена        
60 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гюлюш Панджикова 4.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
61 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Дамянка Кръстева 4.6.2018 Старши специалист Декларация  
62 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Антон Нончев 4.6.2018 Главен експерт Декларация  
63 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Михайлова 4.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
64 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мирослава Костова 4.6.2018 Главен специалист Декларация  
65 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Борислава Симеонова 4.6.2018 Главен специалист Декларация  
66 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николина Тодорова 4.6.2018 Главен експерт Декларация  
67 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галя Даулска  4.6.2018 Старши специалист Декларация  
68 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Теодора Чобанова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
69 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Велина Чанг - Мутавчийска 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
70 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Балабанова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
71 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Венцислав Иванов 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
72 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Невена Дамянова 5.6.2018 Старши специалист Декларация  
73 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Цанкова 5.6.2018 Старши специалист Декларация  
74 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ирина Христова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
75 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анета Ченкова 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
76 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Людмила Гюрова 5.6.2018 Началник на отдел Декларация  
77 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Лалка Тахчиева 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
78 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ива Вълчановска 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
79 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Йонева 5.6.2018 Главен специалист Декларация  
80 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Катя Мачева 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
81 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Екатерина Маринова 5.6.2018 Главен експерт Декларация  
82 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван Бочев 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
83 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ивелина Димовска 6.6.2018 Началник на сектор  Декларация  
84 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донна Иванова 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
85 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нели Минчева 6.6.2018 Главен експерт Декларация  
86 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надка Каравасилева 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
87 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Деляна Дамянова 6.6.2018 Сарши специалист Декларация  
88 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Росен Стоичкова 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
89 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тодорка Павлова 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
90 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пенка Зеленгорова 6.6.2018 Главен ескперт Декларация  
91 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Елена Петрова 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
92 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цвета Станева 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
93 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефан Стефанов 6.6.2018 Секретар на община Декларация  
94 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Калина Шабанова 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
95 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Макавей Маринов 6.6.2018 Главен специалист Декларация  
96 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветана Метаксинова 6.6.2018 Началник на сектор  Декларация  
97 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гинка Лалова 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
98 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Велкова 6.6.2018 Старши специалист Декларация  
99 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мирослав Колев 6.6.2018 Директор на библиотека Декларация  
100 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донка Тянчева 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
101 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Кузманов 7.6.2018 Началник на отдел Декларация  
102 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Диана Семкова 7.6.2018 Главен експерт Декларация  
103 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Попова 7.6.2018 Старши юрисконсулт Декларация  
104 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Наталия Вълкова 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
105 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стоян Иванов 7.6.2018 Директор на музей Декларация  
106 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стоянка Тодорова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
107 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Видка Петрова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
108 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надка Димитрова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
109 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Янка Димитрова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
110 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Спаска Петкова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
111 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Хубена Русинова 7.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
112 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Невена Ташева 7.6.2018 Главен експерт Декларация  
113 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Кирова 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
114 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Урумова 7.6.2018 Кметски наместник Декларация  
115 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Грошева 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
116 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Слави Джалъзов 7.6.2018 Началник на отдел Декларация  
117 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Деспа Ненова 7.6.2018 Главен експерт Декларация  
118 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Адриана Дойкова 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
119 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Митева 7.6.2018 Главен специалист Декларация  
120 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Лалю Бичев 7.6.2018 Старши специалист Декларация  
121 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Ганевска 7.6.2018 Старши специалист Декларация  
122 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Юнаков 7.6.2018 Управител Медицински център Декларация  
123 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Заличена        
124 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Румяна Димова 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
125 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Борис  Войняговски 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
126 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галя Мартинчева 8.6.2018 Началник на сектор  Декларация  
127 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христо Бойков 8.6.2018 Специалист Декларация  
128 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Милена Ковачева 8.6.2018 Началник на отдел Декларация  
129 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мима Карабалийска 8.6.2018 Старши експерт Декларация  
130 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ангелина Колева 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
131 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Красен Краев 8.6.2018 Началник на отдел Декларация  
132 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нели Кобатова 8.6.2018 Старши експерт Декларация  
133 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Донка Иванова 8.6.2018 Старши специалист Декларация  
134 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Константин Коев 8.6.2018 Директор на ДПЛУИ - Баня Декларация  
135   Заличена        
136 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Чолакова 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
137 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пенка Колева 8.6.2018 Управител на общински стол Декларация  
138 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Недялка Савова 8.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
139 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николина Иванова 8.6.2018 Директор ОДЯ - Карлово Декларация  
140 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня Лилова 8.6.2018 Началник на сектор  Декларация  
141 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Павлена Станева 8.6.2018 Началник на отдел Декларация  
142 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анна Вълева 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
143 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Димитрия Лисичева 8.6.2018 Старши счетоводител Декларация  
144 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Недка Шуменска 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
145 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Снежана Христова 8.6.2018 Главен специалист Декларация  
146 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Благовесна Ковачка 8.6.2018 Старши специалист Декларация  
147 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Деана Доралийска 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
148 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стела Воронова 8.6.2018 Начланик на сектор Декларация  
149   Заличена        
150 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанас Дочев 8.6.2018 Главен експерт Декларация  
151 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Деянова 8.6.2018 Директор на музей Декларация  
152 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нина Друнева 8.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
153 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Каменова 8.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
154 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иванка Митова 8.6.2018 Директор на детска градина Декларация  
155 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Топчийска 11.6.2018 Старши специалист Декларация  
156 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Люба Малешкова 24.7.2018 Началник на отдел Декларация  
157 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Радостина Баталова 16.08.2018 Началник на сектор Декларация  
158 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария Филипова 18.10.2018 Главен специалист Декларация