Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Други документи Общински съвет

Протест от Окръжна прокуратура против Наредбата за реда за управление на горските територии
27.03.2019
Протест от Окръжна прокуратура против Наредбата за реда за управление на горските територии

Протест от Окръжна прокуратура - Наредба за изграждане и опазване на зелената система
14.02.2019
Протест от Окръжна прокуратура - Наредба за изграждане и опазване на зелената система

ОБЯВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2019 -2023 г.
20.08.2018
ОБЯВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2019 -2023 г.

Благодарствено писмо до г-н Шойлеков и до г-н Андонов
26.07.2018
Благодарствено писмо до г-н Шойлеков Благодарствено писмо до г-н Андонов