Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Други документи Общински съвет

Протест от Окръжна прокуратура - Наредба за изграждане и опазване на зелената система
14.02.2019
Протест от Окръжна прокуратура - Наредба за изграждане и опазване на зелената система

ОБЯВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2019 -2023 г.
20.08.2018
ОБЯВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2019 -2023 г.

Благодарствено писмо до г-н Шойлеков и до г-н Андонов
26.07.2018
Благодарствено писмо до г-н Шойлеков Благодарствено писмо до г-н Андонов