Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Други документи Общински съвет

Решение № 2359 /20.11.2019 г. на Административен съд - Пловдив
27.11.2019
Решение № 2359 /20.11.2019 г. на Административен съд - Пловдив

Решение № 2178 /30.10.2019 г. на Административен съд- Пловдив
27.11.2019
Решение № 2178 /30.10.2019 г.  на  Административен съд-  Пловдив

Влязло в сила Решение № 1336 от 18.06.2019 на Административен съд - Пловдив
15.07.2019
Влязло в сила Решение № 1336 от 18.06.2019 на Административен съд - Пловдив

Протест на Окръжна прокуратура Пловдив
08.07.2019
Протест на Окръжна прокуратура Пловдив

Решение № 1336 от 18.06.2019 г. на Пловдивски административен съд
01.07.2019
Решение № 1336 от 18.06.2019 г. на Пловдивски административен съд

Протест от Окръжна прокуратура против Наредбата за реда за управление на горските територии
27.03.2019
Протест от Окръжна прокуратура против Наредбата за реда за управление на горските територии