Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Други документи Общински съвет

ОБЯВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2019 -2023 г.
20.08.2018
ОБЯВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2019 -2023 г.

Благодарствено писмо до г-н Шойлеков и до г-н Андонов
26.07.2018
Благодарствено писмо до г-н Шойлеков Благодарствено писмо до г-н Андонов