Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Администрация

Кмет
Д-р Емил Кабаиванов

Секретар
Стефан Стефанов

Заместник-кмет
Антон Минев

Заместник-кмет
Стойо Карагенски

Заместник-кмет
Николай Цветков

Главен архитект
Димитър Ахрянов


 1. Дирекция "Административно, информационно и правно обслужване"
    Директор дирекция  Веселка Сотирова

   1.1. Отдел "Административно, информационно обслужване и човешки ресурси"
          Началник отдел Люба Малешкова
       1.1.1. Сектор "Човешки ресурси"
                 Началник сектор Стела Воронова

       1.1.2. Сектор "Административно и информационно обслужване"
                 Началник сектор Даниела Иглева

  1.2. Отдел "Канцелария"
         Началник отдел Слави Джалъзов


 2. Отдел "Правно и нормативно обслужване и обществени поръчки"
     Началник отдел Йордан Халаджов
     2.1. Сектор "Обществени поръчки "
             Началник сектор Цветана  Метаксинова 
     2. 2. Сектор "Правно и нормативно обслужване "
             Началник сектор Радостина Баталова


 1. Дирекция "Финансово стопански дейности и общинска собственост"
  Директор на дирекция Атанас Кузманов

  3.1. Отдел "Счетоводство"
         Началник отдел
    3.1.1.  Сектор "Счетоводство"
                
Началник сектор Ваня Лилова

    3.1.2 Сектор "Бюджет и стопански дейности"
             
Началник сектор Галя Мартинчева

  3.2. Отдел "Общинска собственост"
        
Началник отдел Людмила Гюрова


 1. Отдел "Местни данъци и такси"
  Началник отдел Лиляна Атанасова-Тилова

 2. Отдел "Планиране и разработка на проекти и програми"
     
  Началник отдел Красен Краев
 3. Отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството"
     
  Началник отдел инж. Матьо Писачев
 4. Отдел "Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура"
     
  Началник на отдел Павлена Станева
 5. Дирекция " Хуманитарни и социални дейности “
  Директор дирекция Петя Найденова
 6. Отдел " Природни ресурси, екология и земеделие"
      
  Началник отдел Милена Ковачева
 7. Звено “Вътрешен одит”
     
  Ръководител звено Диана Бошева
 8. Звено “Инспекторат”
        
  Ръководител звено Весела Сотирова

 

8:15-12:15/ 13:00-17:00