Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Земеделие

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НАЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37Ж, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2019 ГОД.
06.11.2018
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НАЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37Ж, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2019 ГОД.

Заповеди на Директора на ОДЗ - Пловдив за разпределение масивите за ползване в землищата на Общна Карлово за стопанската 2018-2019 г.
23.10.2018
Заповеди на Директора на ОДЗ - Пловдив за разпределение масивите за ползване в землищата на Общна Карлово за стопанската 2018-2019 г. Баня Бегунци Богдан Васил Левски Ведраре Войнягово Горни Домлян Домлян Дъбене Иганово Калофер Каравелово Карлово Климент Клисура Куртово Кърнаре Московец Мраченик Певците Пролом Розино Слатина Соколица Столетово Христо Даново  

Заповеди на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив по реда на чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ
12.10.2018
Заповеди на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив по реда на чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ Баня Бегунци Богдан Васил Левски Ведраре Войнягово Горни Домлян Домлян Дъбене Иганово Карлово Калофер Каравелово Климент Куртово Кърнаре Московец Мраченик Марино поле Певците Пролом Розино Слатина Соколица Столетово Христо Даново  

Протокол за допълнително разпределение пасища и мери от ДПФ
05.07.2018
Протокол за допълнително разпределение пасища и мери от ДПФ

Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за пътищата.
18.12.2017
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за пътищата.

Общинска служба по земеделие - Карлово, уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имоти както следва
16.11.2017