Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Земеделие

Протокол за допълнително разпределение пасища и мери от ДПФ
05.07.2018
Протокол за допълнително разпределение пасища и мери от ДПФ

Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за пътищата.
18.12.2017
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за пътищата.

Общинска служба по земеделие - Карлово, уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имоти както следва
16.11.2017

Заповеди на основание чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
07.11.2017
гр. Баняс. Богданс. Васил Левскигр. Калофер с. Каравеловос. Московецс. Мраченикс. Розино

График за провеждане на заседанията на комисията по член 37В, Ал.1 . от ЗСПЗЗ
17.08.2017

ГРАФИК - ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2017-2018Г.
16.08.2017

Предстоящи събития
Времето в Карлово