Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Публични покани

ДГ Гина Кунчева
13.06.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Образци Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Съобщение по чл. 193 от ЗОП    Дата и час на публикуване: 2019-07-01 17:10:00 Протокол    Дата и час на публикуване: 2019-07-01 17:10:00  

ДГ Първи юни
13.06.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки                                                                                                                                                      Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:45:00Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г.                                                                                                                                                    Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:45:00Указания и Техническа спецификация                                                                                                                                                    Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:45:00Образци                                                                                                                                                    Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:45:00 Съобщение по чл. 193 от ЗОП    Дата и час на публикуване: 2019-07-01 17:04:00 Протокол    Дата и час на публикуване: 2019-07-01 17:05:00

ДГ Зорница
13.06.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки                                                                                                          Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:50:00Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г.                                                                                                        Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:50:00Указания и Техническа спецификация                                                                                                         Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:50:00 Образци                                                                                                        Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:50:00 Съобщение по чл. 193 от ЗОП    Дата и час на публикуване: 2019-07-01 17:10:00 Протокол    Дата и час на публикуване: 2019-07-01 17:10:00

ДГ Слънце
13.06.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки                                                                                                       Дата и час на публикуване: 2019-06-13 15:00:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г.                                                                                                       Дата и час на публикуване: 2019-06-13 15:00:00 Указания и Техническа спецификация                                                                                                      Дата и час на публикуване: 2019-06-13 15:00:00 Образци                                                                                                     Дата и час на публикуване: 2019-06-13 15:00:00 Съобщение по чл. 193 от ЗОП             Дата и час на публикуване: 2019-07-01 16:20:00 Протокол                                                                                                    Дата и час на публикуване: 2019-07-01 16:59:00