Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Предстояща сесия

На основание чл. 25, т. 1 и т. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, свиквам общинските
съветници на 30.03.2020 година / ПОНЕДЕЛНИК / от 10,00 часа в
зала “Васил Караиванов” за провеждане на заседание на Общински
съвет Карлово при следния
следния дневен ред

8:15-12:15/ 13:00-17:00