Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Предстояща сесия

На основание чл. 25, т. 1 и т. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, свиквам общинските
съветници на 14.10.2019 година / ПОНЕДЕЛНИК/ от 13,00 часа в
зала “Васил Караиванов” за провеждане на заседание на Общински
съвет Карлово при следния дневен ред
  следния дневен ред