Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Предстояща сесия

На основание чл. 25, т. 1 и т. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, свиквам
общинските съветници на 16.01.2020 година / ЧЕТВЪРТЪК/
от 12,00 часа в зала “Васил Караиванов” за провеждане на заседание на
Общински съвет Карлово при следния
следния дневен ред

8:15-12:15/ 13:00-17:00