Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Предстояща сесия

            На основание чл. 25, т. 1 и т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинските съветници на 27.06.2019 година / ЧЕТВЪРТЪК / от 10,00 часа в зала “Васил Караиванов” за провеждане на заседание на Общински съвет Карлово при следния
  следния дневен ред