Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Предстояща сесия

           

На  основание  чл. 25, т. 1  и т. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   свиквам     общинските     съветници     на   25.07.2019 година  / ЧЕТВЪРТЪК  /  от  10,00 часа  в  зала  “Васил Караиванов” за провеждане на  заседание   на   Общински   съвет   Карлово  при   следния
  следния дневен ред