Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Публични покани 2016

“БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК В ГР. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО – ИНЖЕНЕРИНГ”
14.04.2016
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Публична поканаКраен срок за подаване на оферти:25/04/2016 17:00Преписка:9052968Състояние:ОттегленаСЪОБЩЕНИЕ             Относно: Отваряне на оферти.             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,             Във връзка с публикувана публична покана в „Профила на купувача“ на сайта на Община Карлово, Ви уведомявам за следното: Ø  Допусната е техническа грешка в раздел Допълнителна информация като е записано, че отварянето на офертите ще бъде извършено на 27.03.2016 г. Ø  Отварянето на офертите ще се извърши на 27.04.2016 г. от 11 ч. в стая 401 в сградата на общинската администрация, ул. „Петко Събев“ № 1.           Дата: 14.04.2016 г.

„Ландшафтно поддържане на зелени площи в град Карлово”.
07.04.2016

“Извършване на текущи и аварийни ремонтни дейности на обекти на територията на община Карлово”
09.03.2016

„Изготвяне на работни инвестиционни проекти в рамките на Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
01.03.2016


тестване
29.02.2016