Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО

Открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС 13-07-2018
13.07.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЯВЯВА   Открит обществен достъп до  постъпила информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от „Център Регион Груп“ ЕООД за : „Ремонт и оборудване на цех за производство на краве и прясно мляко, сметана, краве сирене и сладолед“ в поземлен имот № 300006, в землището на с. Розино, община Карлово, обл. Пловдив. Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 13.07.2018 г. до 27.07.2018 г. в сградата...

Уведомление от управителя на „Тинчо Папазов“ ЕООД,
12.07.2018
Уведомление от управителя на „Тинчо Папазов“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на търговски обект в УПИ ХІІ-503.63 - складове в землището на гр. Карлово
12.07.2018
Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на търговски обект в УПИ ХІІ-503.63 - складове в землището на гр. Карлово

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на търговски обект в УПИ ХІІ-503.63 - складове в землището на гр. Карлово
11.07.2018
Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на търговски обект за съхранение и търговия на едро с продукти от животински и не животински произход, в УПИ ХІІ-503.63 - складове в землището на гр. Карлово

Съобщение за инвестиционно намерение за изграждане на овцеферма от Мелиха Бейтула в село Христо Даново имот № 173082, местност Черна глина
06.07.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА              Открит обществен достъп до  информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно намерение от Мелиха Бейтула с адрес с. Христо Даново, ул. “18-та” № 13,  за изграждане на обект “Овцеферма”   в поземлен имот с № 173082, местност “Червена глина” в землището на с. Христо Даново, общ. Карлово. Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 06.07.2018 г. до 19.07.2018 г. в сградата на Община Карлово, отдел "ПРЕ и З”, от  8,15 до 17,00...

Уведомление за инвестиционно намерение от Стефка Туркеждиева и Нина Пашова
05.07.2018
Уведомление за инвестиционно намерение от Стефка Туркеждиева и Нина Пашова

Предстоящи събития
Времето в Карлово