Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Други документи ОП

Регистър по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП юни 2016 г.
20.07.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Стоян Стоев Бошнаков Абонаментна техническа поддръжка на светофарните уредби на територията на Община Карлово и поддръжка и обслужване на Автоматизирана телефонна централа фактура 16.6.2016 г. 460,00 лв. 2. Евро строй корект ООД Доставка на решетки и казанчета за дъждоприемни шахти (дъждарки). фактура 17.6.2016 г. 1416,00 лв. 3. Евро строй корект ООД Доставка на решетки и казанчета за дъждоприемни шахти (дъждарки). фактура 17.6.2016 г. 3449,40 лв. 4. Евро строй корект ООД Почистване на дъждоприемни шахти (дъждарки) и подмяна на износени, повредени или липсващи части от тях на територията на Община Карлово. фактура 17.6.2016 г. 2343,00 лв. 5. Станко Маринов Ежемесечно абонаментно правно обслужване фактура 24.6.2016 г. 500,00 лв. 6. Контракс-Карлово ООД Доставка на канцеларски материали за нуждите на...

Регистър по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - Май 2016 г.
16.06.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Райвъл ЕООД Ландшафтно поддържане на зелени площи в гр.Карлово фактура 04.05.2016 г. 6400.00 лв. 2. М и М фрут ООД Доставка на съдове за твърди битови отпадъци за Община Карлово по обособена позиция №1 - кофи пластмасови 0.11 куб.м. фактура 14.05.2016 г. 10116.00 лв. 3. Аер еко ООД Поддръжка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за ТБО на Община Карлово фактура 09.05.2016 г. 6500.00 лв. 4. Тери-09 ЕООД Приготвя храна за ДСП-Домашен социален патронаж в гр.Карлово и малките населени места на Общината до 370 патронирани лица на ден. фактура 05.05.2016 г. 11358.24 лв. 5. Еуратек Ауто ООД Доставка на два броя леки автомобили, нови, неупотребявани, в отлично техническо състояние фактура 11.05.2016 г. 617.71 лв. 6. Станко...

Регистър по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - Април 2016 г.
31.05.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери – 09 ЕООД Приготвяне на храна за ДВХУИ, гр. Баня фактура 15.04.2016 г. 5968.50 лв. 2. ДД експерт ЕООД Изготвяне на експертни пазарни оценки на земеделски земи, машини и съоръжения, недвижими имоти собственост на Община Карлово фактура 13.04.2016 г. 1386.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 198.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 24.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 96.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 48.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 72.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 96.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 48.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 1188.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 240.00 лв.     фактура 13.04.2016 г.        72.00  лв.     фактура 13.04.2016 г. 660.00 лв. 3. Райвъл ЕООД Ландшафтно поддържане на зелени площи в гр.Карлово фактура 28.04.2016 г. 6400.00 лв. 4. Кооперация Панда Доставка на съдове за твърди битови отпадъци за Община Карлово по обособена позиция №2 - контейнери метални тип "Бобър" - 1.1 куб.м. фактура 11.04.2016 г. 12718,96 лв.     фактура 12.04.2016...

Регистър по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - Март 2016 г.
20.04.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери – 09 ЕООД Приготвя храна за ДСП-Домашен социален патронаж в гр.Карлово и малките населени места на Общината до 370 патронирани лица на ден. фактура 29.3.2016 г. 3000.00 лв. 2. ДД експерт ЕООД Изготвяне на експертни пазарни оценки на земеделски земи, машини и съоръжения, недвижими имоти собственост на Община Карлово фактура 24.3.2016 г. 72.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 1518.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 1254.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 1452.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 144.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 168.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 132.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 198.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 96.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 726.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 24.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 960.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 168.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 1188.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 1716.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 72.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 48.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 120.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 1914.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 1056.00 лв. 3. Райвъл ЕООД Ландшафтно поддържане на зелени площи в...

Регистър по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - Февруари 2016 г.
18.03.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери – 09 ЕООД Приготвяне на храна за ДВХУИ, гр. Баня фактура 05.02.2016 г. 11943.90 лв.     фактура 16.02.2016 г. 5882.25 лв. 2. Тери-09 ЕООД Приготвяне храна за патронираните лица в Домашен социален патронаж в гр. Карлово фактура 24.02.2016 6429.98 лв. 3. Аер еко ООД Поддръжка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за ТБО на Община Карлово фактура 29.02.2016 6538.88 лв. 4. Райвъл ЕООД Ландшафтно поддържане на зелени площи в гр.Карлово фактура 12.02.2016 г. 6400.00 лв.

Регистър по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - Януари 2016 г.
18.02.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери – 09 ЕООД Приготвяне на храна за ДСП фактура 25.01.2016 г. 11344.00 лв. 2. Сторумс ЕООД Доставка на гориво за отопление на ДВХУИ, гр. Баня фактура 07.01.2016 г. 23479.05 лв. 3. Тери – 09 ЕООД Доставка на храна за ДВХУИ, гр. Баня фактура 07.01.2016 г. 12123.30 лв. 4. Аер еко ООД Поддръжка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за ТБО на Община Карлово фактура 26.1.2016 г. 10000.00 лв.