Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Проекти за стратегии,планове и програми

Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.
20.12.2019
Докладна записка: Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2019 – 2023 г. на община Карлово
03.12.2019
Докладна записка - стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2019 – 2023 г. на община КарловоСтратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2019 – 2023 г. на община Карлово

Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.
04.12.2018
Докладна записка относно Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Ситема за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на обучение на територията на град Карлово
26.10.2018
Докладна относно - Приемане на Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на обучение на територията на град Карлово Ситема за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на обучение на територията на град Карлово График на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град КарловоКарта

8:15-12:15/ 13:00-17:00