Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Проекти за стратегии,планове и програми

Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.
04.12.2018
Докладна записка относно Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Ситема за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на обучение на територията на град Карлово
26.10.2018
Докладна относно - Приемане на Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на обучение на територията на град Карлово Ситема за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на обучение на територията на град Карлово График на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град КарловоКарта