Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Проекти за стратегии,планове и програми

Правилник за организацията и реда на работа на "Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Карлово"
26.02.2018
Правилник за организацията и реда на работа на "Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Карлово"Мотиви към Правилник за организацията и реда на работа на "Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Карлово"

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Карлово 2016-2020
07.02.2018
Програма за управление на отпадъците на територията на Община Карлово 2016-2020

Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
16.11.2017
Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. - ДокладнаПрограма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

приемане на общински план за младежта - 2017 г
13.01.2017
Приемане на общински план за младежта - 2017 г

Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2017 г.
07.12.2016
Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2017 г.

Годишна програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Карлово - 2017 г.
07.12.2016
Годишна програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Карлово - 2017 г.

Предстоящи събития
Времето в Карлово