Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Правилник

Правилник за организацията и дейността на общински съвет карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
29.12.2015
Правилник за организацията и дейността на общински съвет карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРОЕКТ!
03.12.2015
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРОЕКТ!

ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА – КАРЛОВО
18.01.2012
               (2) Общинска библиотека – Карлово оказва съдействие на Общинската администрация при осъществяване на държавната и местна политика в областта на библиотечно-информационната дейност.                (3) Общинска библиотека - Карлово осигурява правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до информацията. Тя съдейства за изграждането на гражданско и информационно общество.                (4)Общинска библиотека - Карлово е част от националната мрежа на обществените библиотеки в страната.   Чл.4. Общинска библиотека – Карлово е самостоятелно юридическо лице със собствен бюджет, официално наименование и собствен кръгъл печат.               ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ   Чл.5. Общинска библиотека – Карлово е основната общодостъпна библиотека и книгохранилище в общината, архив на краеведската литература и...