Начало

Иновативен модел на публични услуги в подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Карлово“

Договор № BG051PO001-7.0.07-0136 – С0001

Обща стойност на проекта: 226 203,80 лева

Продължителност на проекта: 21 месеца

Бенефициент: Община Карлово

Партньори:

Национално сдружение на малкия и среден бизнес – Република България

Провинция Бергамо – Република Италия