Уведомяваме обществеността, че в Общинска администрация Карлово е постъпило уведомление за инвестиционно намерение, от “Натурела БГ” ООД за изграждане на “Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури”, като се изготвя ПУП-ПР и ПЗ, частично, за обединение на УПИ IV, УПИ V, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ XIX в кв.5, с. Богдан, Община Карлово.