Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Минерални води
Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, сондаж «Г» от находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово
09.08.2019