Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
Община Карлово стартира нов проект за възрастни хора и лица с увреждания
13.05.2019

     Oбщина Карлово – една от трийсетте в страната с нови одобрени проекти за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, започва реализацията на поредния социален проект. Той е пилотен, за първи път се извършва финансиране на такъв тип социална дейност със средства от ЕС.
     Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 9 май 2019 година в Министерство на труда и социалната политика от заместник-министър Зорница Русинова и заместник-кмета на община Карлово – Антон Минев. Общият размер е 348 956, 96 лева, осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
      Основната цел на проекта е да бъде подобрен достъпът до мобилни, интегрирани здравно-социални услуги, а също оказване на психологическа подкрепа, постигане на независимост и социално включване на възрастните и хората с увреждания.
      Здравно-социалните услуги и консултации ще получат 140 потребители от Карлово и общината. Допустими целеви групи са хора над 18-годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и техните семейства.
      Срокът за изпълнение на Проект „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“, който стартира на 1 юни тази година, е 16 месеца. Здравно-социални услуги потребителите ще получават една година. Преди това ще бъде извършена подготовка за реална работа – сформиране на екип, подбор на персонал и потребители, провеждане на обучение.

8:15-12:15/ 13:00-17:00