Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Новини
ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ КЪМ МКБППМН И МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – КАРЛОВО В ОБЩИНА ЧАВДАР
09.04.2019
   На 08.04.2019 г. в община Чавдар се проведе обучение на младежите доброволци към МКБППМН – Карлово и Младежки информационен център на тема „Организаторски и лидерски умения и работа в екип“.  То бе организирано от МКБППМН – Карлово със съдействието на г-жа Радка Георгиева – Секретар на МКБППМН в община Чавдар. Предоставена ни бе и залата на Младежкия клуб в с. Чавдар, където се проведе и обучението.
   24 доброволци се обучиха да планират и организират инициативи. Под ръководството на Цветина Захарлиева те работиха по групи за планиране на еко инициативи, спортни мероприятия, благотворителни акции и превантивни дейности.  Дадоха предложения  и идеи за бъдещи инициативи, и разнообразяване на младежките дейности в община Карлово. Една от целите бе и сплотяване на активните доброволци за съвместно планиране на младежки изяви.
В края на обучението г-жа Нели Минчева – Секретар на МКБППМН връчи сертификати на участниците.
   Младежите посетиха Интерактивен фолклорен център – с. Чавдар и Археологически парк „Тополница“. Забавляваха се на Спортно – туристическа атракция „Въжеландия“.
    МКБППМН – Карлово благодари на МКБППМН – община Чавдар за съдействието и реализирането на еднодневното обучение.

 Източник: МКБППМН - Карлово