Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
В изпълнение на чл.62а, ал.3 и по реда на чл.127, ал.1 от Закон за устройство на територията ще се проведе обществено обсъждане за изменение на ПУП-ПР за УПИ IX-озеленяване и детска площадка
25.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
ОБЯВА
 
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

             В изпълнение на чл.62а, ал.3 и по реда на чл.127, ал.1 от Закон за устройство на територията ще се проведе обществено обсъждане за изменение на ПУП-ПР за УПИ IX-озеленяване и детска площадка  като с изменението се предвижда части от имота да се приобщят към УПИ VI-368 и УПИ V- държавна напоителна система Карлово в кв.133 по регулационния план на гр. Карлово.

Общественото обсъждане ще се проведе от 16:30 часа на 09.04.2019г. в зала “Васил Караиванов” на Общинска администрация Карлово.