Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Инвестиционно намерение на Илиан Христов
18.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
 
УВЕДОМЯВА:

 

    Засегнатото население за инвестиционно намерение на Илиан Христов за: изграждане на обект „Жилищно строителство, къщи за гости и обслужващи дейности-магазин за промишлени стоки“ в поземлен имот № 393,36 в местността „Шайковица“, землище на гр. Клисура, общ. Карлово, обл. Пловдив.