Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Новини
В карловската ДГ „Зорница” бе открит специализиран кабинет за деца със СОП
05.02.2019


       Кабинет за работа с деца, нуждаещи се от специализираните грижи на логопед, ресурсен учител и психолог, бе официално открит на 4 февруари т.г. в Детска градина „Зорница” в Карлово.
       Малчуганите от детското заведение вече имат специална стая, съвременно оборудвана в съответствие със спецификата на децата със специални образователни потребности /СОП/: развиващи и образователни игри – внос от Германия, закупени от специализиран магазин; пособия за алтернативна и допълваща комуникация; логопедични карти; дидактични игри, разработени от учителите; учебни и методически ръководства; арт материали и консумативи.  Всички те ще бъдат обновявани и допълвани в процеса на терапевтичната работа.
       Освен трите деца със СОП, подкрепа за личностно развитие от специалистите ще получават и малчуганите с поведенчески и говорно-речеви проблеми.
       На официалното откриване на кабинета присъстваха деца, техните родители и председателят на Обществения съвет към ДГ „Зорница”. Благодарност  за професионализма и всеотдайността към екипа на детската градина отправи Мария Паунова - родител на дете със СОП. Гости на събитието бяха заместник-кметът на община Карлово Антон Минев и Зейнеп Ходжа – държавен експерт в Министерството на образованието и науката. Те поздравиха ДГ, децата и родителите. Водосвет за здраве отслужи отец Христо Минчев.
       Развитието на потенциала на всяко дете чрез високо качество на педагогическо взаимодействие е мисия, заложена в Стратегията на детската градина. Произтичащите от реалността трудности провокират екипа да бъде различен, креативен, търсещ новото и най-вече - полезното за децата. Отчитайки това и констатирайки нуждите на своите възпитаници, екипът успя да реализира още един проект - обособяване на самостоятелен кабинет за личностното развитие на децата.