Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Инвестиционно намерение на Илиан Христов
29.01.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
 
УВЕДОМЯВА:

 

      Засегнатото население за инвестиционно намерение на Илиан Христов за: Изграждане на обект „Жилищно, къщи за гости и  обществено обслужващи дейности – магазин за промишлени стоки ” в поземлен имот № 393036, в местността „Шайковица“   по КВС на гр.Клисура , общ. Карлово, обл. Пловдив.