Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП
„Доставка на оборудване и обзавеждане за обект: „Център за работа с деца на улицата УПИ І-социални дейности, кв. 175 по УП на гр. Карлово.“
11.12.2018