Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Обявление № 94-00-7858 от 26.11.2018г. чл. 129 от ЗУТ
27.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
№ 94-00-7858
гр. Карлово 26.11.2018г.
 

 

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-1009/ 26.11.2018 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/  частично за частично за поземлен имот /ПИ/ 173082 в м. Червената глина с. Христо Даново, общ. Карлово.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.

 

 

                                                                            ОТ ОБЩИНАТА

 

АИ