Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП
„Изграждане на спортна площадка в ОУ „Христо Г. Данов” в село Розино”.
01.11.2018
Възложител:
Община Карлово
Краен срок за подаване на оферти:
16/11/2018 17:00
Състояние: Отворена

Преписка:
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Документи:
Обява - 01.11.2018 г.
Документация - 01.11.2018 г.
КС - 01.11.2018 г.