Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Новини
Открити бяха нови детски и спортни площадки в детски градини и училища на територията на община Карлово
05.10.2018

     Днес 05.10.2018 г. в заседателната зала на Община Карлово се състоя заключителна пресконференция, на която д-р Емил Кабаиванов кмет на община Карлово огласи  приключването на реализацията на проект № BG16RFOP001-1.038-0002 – C01 „Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Реализирането на проекта допринесе за подобряване, обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в община Карлово в съответствие с бъдещите потребности на ползвателите на предлаганата образователна услуга. Начало на проекта 18.11.2016г., край на проекта 18.11.2018г. Обща стойност на проекта 7 174 946,52 лв.
    След това на официална церемония бяха открити реконструираните и рехабилитирани детски и спортни площадки в  ДГ „ 1-ви юни” Карлово.
   „Важното е в този ден да кажем, че ние продължаваме да работим по нашия основен приоритет, а той е да осигурим за нашите деца едни по-добри условия. Да израстват и се обучават и възпитават в една добра среда за спорт, за обучение и учение, така че възприемете този проект и детските площадки които откриваме, именно, като вървим по пътя на още едно стъпало, което изкачваме по тази наша основна цел. Нека всички детски заведения,  общински училища да бъдат едни места, където спокойно и много целенасочено нашите деца да се възпитават - като млади истински родолюбци, да растат здрави и умни, защото те са нашето бъдеще, каза в тържественото си слово д-р Емил Кабаиванов.
     Евелина Апостолова заместник областен управител на област Пловдив,  д-р Емил Кабаиванов кмет на община Карлово, Данка Зидарова - Люртова зам.-кмет на община Карлово и Ваня Христова директор на Детска градина „1-ви юни” прерязаха лентата. Възпитаниците на детската градина зарадваха присъстващите с музикална програма.
   На откриването присъстваха ръководството на община Карлово, бригаден генерал Пламен Йорданов командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада, подполковник Димитър Мерудийски началник на В.Ф. 22680, общински съветници, представители на институции, представители на проектантите и изпълнителите, директори и учители от училищата и детските градини в Общината, кметове на населени места, гости.
   Бяха открити новите детски и спортни площадки в СУ „Васил Левски“ – начален курс, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Христо Проданов“, ОУ „Райно Попович“, ДГ „Първи юни“,  ДГ „Гина Кунчева“, ОДЗ „Васил Левски“,  ДГ „Слънце“ гр. Карлово и филиал в кв. Сушица и ОДЗ „Зорница“.