Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ ЙОРДАН ФИЛИПОВ СТОЯНОВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "МОЛИТВЕН ДОМ /ЕВАНГЕЛИСТКА ЦЪРКВА/" В С. РОЗИНО
28.09.2018