Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Новини
Съобщение 13.09.2018
13.09.2018

 

ОБЩИНА КАРЛОВО
 
В изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Наредба 15 от 2004 г.  за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
 
УВЕДОМЯВА:
 
   Жителите на Община Карлово, че  на 14.09.2018  г. ще се извърши дезинсекция на зелените площи на територията на Община Карлово,  с препарат “БИОТЕК С/S, който е включен в Регистъра на МЗ  за разрешените биоцидни препарати.
   Третирането ще се извърши в интервала от 6,00 ч. до 10, 00 ч. съгласно горецитираната Наредба.
  До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: Внимание! Пръскано е с отроваи отбелязана дата на пръскането и карантинния период.
 
ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА