Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2017 година
15.08.2018
П О К А Н А
за публично обсъждане на отчета за
изпълнение на бюджета  на Община Карлово за 2017 година

 

       На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Карлово инж. Теодор Шойлеков и кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов организират обществено обсъждане на отчета за  изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2017 година.

     Каним  жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 22 август 2018 г. /сряда/ от 16,30 часа в сградата на Община Карлово ул. П. Събев” №1 -  зала „Васил Караиванов”.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.karlovo.bg

Отчет за приходи по бюджета към 31.12.2017.
Отчет за разходи по бюджета за 2017г.

Капиталови разходи - 31.12.2017г.
Капиталови разходи - 40 - 31.12.2017г.
Отчет за изпълнение на сметките за средства от ЕС 
Отчет за състояние на общински дълг към 31.12.2017г.