Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Уведомление за инвестиционно намерение от Анка Пенчева - предвижда промяна на начина на трайно ползване на имот 36498.704.166 в местността "Ени кория" землище гр. Карлово.
26.07.2018