Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП
"Упражняване на строителен надзор на обект „Център за работа с деца на улицата, спортни и игрални площадки, УПИ І-социални дейности, кв. 175 по УП на гр. Карлово."
11.07.2018

Възложител

Община Карлово

Състояние

Възложена

Краен срок за подаване на оферти

18/07/2018 17:00

Преписка

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Решения/Обявления/Информации

Документи
Обява - 11.07.2018 г.
Документация - 11.07.2018 г.
Протокол - 28.09.2018 г. 
Договор - 22.10.2018 г.