Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Съобщение за инвестиционно намерение за изграждане на овцеферма от Мелиха Бейтула в село Христо Даново имот № 173082, местност Черна глина
06.07.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЯВА

             Открит обществен достъп до  информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно намерение от Мелиха Бейтула с адрес с. Христо Даново, ул. “18-та” № 13,  за изграждане на обект “Овцеферма”   в поземлен имот с № 173082, местност “Червена глина” в землището на с. Христо Даново, общ. Карлово.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 06.07.2018 г. до 19.07.2018 г. в сградата на Община Карлово, отдел "ПРЕ и З”, от  8,15 до 17,00 часа,   тел: 0335 54 589.