Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Публични покани
ДГ Първи юни
21.06.2018
Възложител:
ДГ Първи юни

Състояние:
Отворена

Решения/Обявления/Информации:

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти:

29/06/2018 17:00
Документи:
Заповед 21.06.2018 г
Обява 21.06.2018 г.
Документация 21.06.2018 г.
Протокол 09.07.2018