Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Публични покани
ДГ Слънце
21.06.2018
Възложител:
ДГ Слънце
Решения/Обявления/Информации:
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Състояние:Отворена

Краен срок за подаване на оферти:

29/06/2018 17:00

Документи:

Заповед 21.06.2018 г
Обява 21.06.2018 г.
Документация 21.06.2018 г.
Протокол 06.07.2018 г.
Предстоящи събития
Времето в Карлово