Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
„Извършване на дезинфекция, дезакаризация, дезинсекция и дератизация на терени и територии на територията на Община Карлово“.
31.05.2017
Възложител:
Община Карлово
Краен срок за подаване на оферти:
07/06/2017 17:00
Документи:
Обява - 31.05.2017 г.
Състояние:
Отворена