Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Съобщения-ДБТ
Обява за работа Испания
05.12.2017
Преглед на работно място: № 3492

Информация за работодателя

Име:

SOCIEDAD COOPERATIVA SANTA MARIA DE LA RABIDA

Лице за контакт:Адрес:

CAMINO COCOLA, S/N – 21810 PALOS DE LA FRONTERA, HUELVA

Държава:

Испания

Тел:Факс:E-mail:Web site:

http://www.fresondepalos.es

Сектор:

Селско стопанство, бране на ягоди

Юридически статус:

FRESON DE PALOS

Дата на регистрация:
Информация за работното място (1796 прегледа)


Наименование на позицията:

Селскостопански работник

Описание на длъжността/Отговорности:

Жени между 25 и 40 години, с опит в селското стопанство и способни да издържат физически на начина на бране на ягодите, както и на високите температури през пролетта в парниците.

Брой свободни работни места:

800


Изисквания към кандидатите


Образование:

Основното образование

Специализация:

Земеделие, горско стопанство и рибарство

Професионална квалификация:

не се изисква

Длъжност:Опит:


Селскостопански дейности – прибиране на реколта


Езиковия умения:Шофьорска книжка:

Не

Други:

Познания по испански език ще се ценят, но не са задължителни.


Заплащане и условия на заетост


Заплата:

Брутна заплата 40,39 евро/ден. След удържане на частта от вноски за ДОД от работника – нето 38,92 евро/ден. На края на месеца се удържа и сумата за социално осигуряване, дължима от работника за всеки изработен ден.

Система на заплащане:

Различно според конкретната фирма/работодател – седмично, на две седмици или веднъж в месеца.

Месторабота:

Различни стопанства в PALOS DE LA FRONTERA, Испания

Начална дата за започване:

01.2.2018 г.

Период на договора /срочен, постоянен/:

Сезонен трудов договор

Работно време:

Съгласно колективния трудов договор за селското стопанство на провинция Уелва¹

Бр. работни часове на седмица:

39

Работа на смени и почивни дни:

Съгласно колективния трудов договор за селското стопанство на провинция Уелва¹

Настаняване:

безплатно, предоставя се от работодателя

Храна:

за сметка на работника

Пътни разходи до страната:

Заминаването се заплаща от работника; завръщането в България е за сметка на работодателя

Други:

Съгласно чл. 7 Колективния трудов договор за селското стопанство за провинция Уелва, работното време е определено на 39 часа седмично, разпределени неравномерно и гъвкаво през седмицата според необходимостта на предприятието, като часовете над 39, положени в работни или почивни дни, се считат за извънреден труд и се заплащат с 50% повече от редовното заплащане. В периода между 15 февруари и 1 юни при необходимост работодателят има право да изведе работниците си на полето и в неделя, ако се събират бързо развалящи се плодове като ягоди, малини, боровинки и къпини. В този случай работниците трябва да почиват в друг ден от седмицата, ако са направили необходимите 39 часа. Съгл. чл. 11 от КТД ако работникът се яви на работното си място и не му се даде възможност да работи или е работил само два часа, получава 50% заплащане от дневната ставка. Ако поради неблагоприятни климатични условия или поради липса на готова за бране продукция работникът е уведомен предварително, че няма да работи един или няколко дни, тези дни не се заплащат.


Начин за кандидатстване


Документи, изисквани от работодателя:

Телефон за контакт с работника, както и идентификационен номер на чужденец (NIE) и номер на социална осигуровка, ако работникът има такива от предишен престой/работа в Испания

Език, на който да бъдат
представени документите:


български

Къде да се изпращат документите:

бюрото по труда по местоживеене - по настоящ или постоянен адрес. Предвижда се интервютата за подбор да се проведат в началото на м. януари 2018 г. Офертата ще остане отворена до края на м. януари 2018 г.

E-mail за изпращане на документите:Крайна дата за кандидатстване:

05.1.2018 г.