Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Съобщения-ДБТ
Съобщение от Дирекция “Бюро по труда”- Карлово
04.09.2017
За вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Карлово
Уведомява работодателите от общините Карлово и Сопот, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. септември2017г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

1245,02

-     безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

705,05

-     безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)

2333,50

-     безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)

856,38

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:-     държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)

7223,72Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 01.09.2017 г. до 12.09.2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Карлово, както и на тел. 0335 9 46 35