Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Съобщения-ДБТ
Дирекция “Бюро по труда”- Карлово провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.
19.04.2017
За вас работодатели

      Дирекция “Бюро по труда”- Карлово провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица


       Дирекция “Бюро по труда”- Карлово уведомява работодателите от общините Карлово и Сопот, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

·  безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)- свободни средства – 2539.36 лв.;

·  безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 4418.80 лв.;

·  безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) - свободни средства – 2737.52 лв.;

·  безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 3171.03 лв.;

·  продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 2322.60 лв.;

·  безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства – 2375.56 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

·  работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) - свободни средства – 2931.55 лв.;

·  държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 6064.09 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Карлово, както и на тел. 0335 9 46 35