Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
"Основен ремонт на улици в населените места на Община Карлово, по обособени позиции."
01.06.2018
Възложител:
ОБЩИНА КАРЛОВОРешения/Обявления/Информации:
Решение - 01.06.2018 г.
Обявление - 01.06.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти:
02/07/2018 17:00Преписка:
00072-2018-0009
Документи:
Документация 01.06.2018 г.
еЕЕДОП 01.06.2018 г.
Протокол 1 - 20.07.2018 г.
Публично отваряне на ценови оферти - 06.08.2018 г.
Протокол 2 - 09.08.2018 г.
Протокол 3 - 09.08.2018 г.
Решение - 09.08.2018 г.


Състояние:

Отворена
Предстоящи събития
Времето в Карлово