Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури
„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция и възстановяване на общински път гр. Карлово – с. Дъбене – с. Войнягово, Община Карлово”
25.05.2018
Възложител:
Община КарловоРешения/Обявления/Информации:
Решение - 28.05.2018 г.
Обявление - 28.05.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти:
29/06/2018 17:00Преписка:
00072-2018-0008
Документи:
Документация - 29.05.2018 г.
еЕЕДОП-29.05.2018 г.
Протокол 1 - 30.08.2018  г.

Състояние:

Отворена