Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Енергиина ефективност
Проекти на наредби
Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
11.06.2018
Предстоящи събития
Времето в Карлово