Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Конкурси
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 11.06.2018 г.
11.06.2018
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0026-С01 „Да продължим доброто дело“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" за следната длъжност:

1. "Педиатър" - 1 бр.

Заповед може да изтеглите от ТУК
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
Предстоящи събития
Времето в Карлово